Basketbol Okulu
Yıllık genel çalışma içeriği ve planlanması
 

Vizyon
Göztepe Spor Kulübü Basketbol  Spor OKulu Vizyonu; kendine güvenen,  takım duygusu içinde hareket eden, sosyal, psikolojik, ahlaki yönleri güçlü olarak yetiştireceği üstün yetenekli basketbolcuları ile Türkiye’de ve Dünya’da örnek alınan bir  Basketbol  Şubesi olmaktır.

Misyon
Göztepe Spor Kulübü Basketbol  Spor Okulu Misyonu; Spor bilimleri ve spor teknolojisinden yararlanarak, Türk gençlerinden uluslararası seviyede yarışabilecek üstün nitelikli basketbolcular yetiştirmektir.

AMAÇ:
Basketbol Okulunun faaliyet amacı ,küçük sporculara  Göztepe sevgisi ve  basketbol sporu ile birlikte genel olarak sporun sevdirilmesi ,temel basketbol becerisinin kazandırılması, bilgi ve tekniklerinin öğretilmesi, bu süreç içerisinde minik sporcuların fiziksel ve psikolojik gelişmelerine katkıda bulunulması ve grup çalışmaları yoluyla çocukların sosyalleşmesine, kendine güven kazanmasına, dışa açılmasına yardımcı olmak ve bunları yaparken de çocukların eğlenmelerini sağlamaktır.
Basketbolun zevkli ve hareketli bir spor olması bireysel çalışmaya ve fantezilere geniş ölçüde olanak tanıması, çocukları mutlu ederken onlara bağımsızlık duygusu verir. Bu ortamda bir yandan vücut fiziksel olarak güçlenirken diğer yandan çocuğun kişiliğinde güçlü duygusal bağlar oluşur .Basketbol çalışmaları sayesinde değişik çevrelerden çocukların bir araya gelmesiyle sosyal gruplar ve sosyo-ekonomik aile yapılarından gelen çocuklar arasındaki farklıklar ortadan kalkar ve çocukların ilk toplumsal tecrübelerini yaşayacakları yeni gruplar oluşur.

EĞİTİM YÖNTEMİ :
Çocuklar 3-6 yaş arasında çevrelerini tanırken kendilerine oyun grupları yaratırlar 6-11 yaş arasında ise çocuk çevresindeki insanlarla ilişki kurmaya başlayınca oyunla spor tipi davranış biçimi ortaya çıkar.12-14 yaş arasında ise çocuk bu oyun-spor ilişkisinden sıkılmaya başlar ve yeni arayışlar içerisine girer. Bu dönemde oyun aletlerini kullanmayı belirleyen teknik kurallara gereksinim duyar ve çocuk için kurallı spor başlar.
Basketbol Okulunda yukarıdaki açıklamaların doğrultusunda çocukların gelişimine uygun olarak aşağıdaki temel prensiplere dayanan bir eğitim metodu kullanır.
A-Eğiticinin vereceği açıklamaların ve gösterimlerin yapılması.
B-Çocuğun pratik olarak tecrübe kazanması,aynı temel hareketlerin otomatik olarak sürekli tekrarlanması yerine hareketin değişik uygulama biçimlerinin yaptırılması,eğiticinin doğru teknik çözümleri göstermesi.
C-Çocuğun pratikdeki tecrübesinin yarışma gibi atletik bir durumla pekiştirilmesi.
D-Öğretilen hareketlerin birbirleriyle bütünleştirilerek uyumlu ve doğru şekilde yapılmasının sağlanması.
E-Çocukların doğru adale gelişimleri sağlanırken basketbola yönelik olarak;
– Hareketlilik
– Sürat
– Beceri
– Dayanıklılık
– Vücut koordinasyonunun kazandırılması.
F-Basketbol dışında çocukların beslenme,eğitim,temizlik yada değişik alışkanlıkları ve özel sorunlarıyla ilgili olarak çocukları ailelerine yardımcı olacak şekilde eğitmek,tavsiye ve önerilerde bulunmak.

EĞİTİM TEKNİĞİ:
Çalışmalar sırasında küçük sporcuların yapacakları çalışmalar, driller ve hareketlerin öğretilmesinde ve geliştirilmesinde şu temel antrenman tekniği uygulanacaktır.
A-Açıklama ( explanation ) : Yapılacak hareketin yada drillin amacı yapılış şekli,oyun içerisinde ne zaman ve nerede kullanılacağı gibi hususlarda çocuklara açıklamalarda bulunulması,ön bilgilerin verilmesi.
B-Gösterim ( Demonstrasyon ) : Yapılacak hareketin yada drillin eğitmen tarafından bizzat yapılarak çocukların görmelerinin ve hareketi anlamalarının sağlanması.
C-Uygulama ( Execution ) : Eğitmen gözetiminde hareketin çocuklar tarafından yapılmasının sağlanması.
D-Düzeltme ( Correction ) : Hareketler yapılırken çocukların yaptıkları yanlışların,hareketlerin doğrusu gösterilerek düzeltilmesi,doğru yapılmasının ve öğrenilmesinin sağlanması.
E-Tekrar (Repetition ) : Doğru olarak öğretilen ve çocukların yaptıkları yanlış uygulamarı düzeltilen hareketin sürekli tekrar ile hızlı ve otomatik olarak yapılır hale getirilmesi.
 

Basketbol eğitim süresi tablosu


Sporcu Yaşı

Kategori

Hedef

Azami Eğitim Yılı

Haftalık Çalışma Günü

Günlük Çalışma Saati

Yüklenme

7-9

Spor Okulu

Profesyonel

8

2

1

Yok

10-11

Junior

Profesyonel

7

3

1-1,5

Yok

12-13

Küçükler

Profesyonel

6

5

1,5

Minimum

14-15

Yıldızlar

Profesyonel

4

6

1,5-2

Orta

16-17

Gençler

Profesyonel

2

6

2

Maksimum

Telefon : 444 1 925

 
 
 
              
  Copyright © 2014 Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ. - Tüm hakları saklıdır.